طالع‌بینی ماه مرداد

Aries Horoscope
مهر ۱۴۰۱

ظاهر و نمای زندگی بقیه را با باطن و درون زندگی خود مورد مقایسه قرار ندهید و فکر نکنید که خداوند فقط به یه تعداد از بنده های خود لطف و توجه دارد زیرا شما هر چه دارید حاصل توانایی و استعداد شماست پس در این موضوع خداوند را مقصر ندانید. در ماه بهمن سال 1400 روزی برایت خواهد بود که اوضاع و احوالت کاملا مساعد است و از نظر روحی در موقعیت خوبی قرار دارید پس تا میتوانید انرژی مثبت خود را به دیگران القا کند کنید. مرداد ماهی عزیز باید بدانید که در این ماه جر و بحثی میان شما و یکی از دوستانتان رخ خواهد داد که موجب می‌شود از نظر مالی ضربه‌ای به شما وارد شود اگر در این مورد به خودتان مسلط باشید شرایط بسیار مناسب تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play