فرودین ماهی های عزیز در این ماه بهمن سال 1400 باید سرنوشت خود را بپذیرید و برای اتفاق و رویداد های پیش آمده به خداوند شکایت نکنید زیرا هر چه اتفاق می یوفتد از رفتار و کردار خودتان سرچشمه می‌گیرد و شما...

بیشتر


در ماه بهمن ۱۴۰۰ همواره به خدا تکیه و توکل کنید و مایوس نشوید زیرا خداوند همواره پشتیبان شماست. اگر تصمیم دارید که خواستگاری و ازدواج کنید بهتر است هر چه زودتر این کار را انجام دهید که زندگی شما سرشار...

بیشتر


شما عزیزانی که در ماه خرداد به دنیا آمده اید هرگز به دیگران اجازه ندهید تا با سرکشی و دخالت بی مورد در زندگی شما زندگی تان را تحت کنترل خود بگیرند و باعث شود عزت نفس و شخصیت شما ضعیف شود. ابتدا در انج...

بیشتر


تیرماهی عزیز شما باید صبور باشید و در انجام کارهای خود آگاه و دانا عمل کنید. همواره قبل از انجام کارهای خود تفکر و اندیشه کنید و قبل از آن کارهای ناشایسته نکنید زیرا با عجله انجام دادن کارها برایتان م...

بیشتر


ظاهر و نمای زندگی بقیه را با باطن و درون زندگی خود مورد مقایسه قرار ندهید و فکر نکنید که خداوند فقط به یه تعداد از بنده های خود لطف و توجه دارد زیرا شما هر چه دارید حاصل توانایی و استعداد شماست پس در ...

بیشتر


شما شهریور ماهی عزیز باید بدانید که لازم نیست مسئولیت انجام تمام کارها را خودتان بر عهده بگیرید و آن ها را انجام دهید زیرا توانایی هر فردی محدود هست و انسانی نمی‌تواند تمام کار ها را باهم خودش انجام د...

بیشتر


مهر ماهی عزیز باید بدانید که فردی بسیار حسود در اطراف شما هست و همیشه موجب آسیب شما می‌شود و او هر تلاشی می‌کند تا به شما ضربه و آسیب برسوند تا حتما از او فاصله بگیرید و به او اجازه دخالت و ایجاد مشکل...

بیشتر


در بهمن سال ۱۴۰۰ زندگی خوب و خوشبختی منتظر شماست و اگر تلاش کنید خود را از انجام کارهای ناپسند و حرام حفظ کنید مطمئن باشید که پیروزی و خوشبختی خوبی کسب میکنید پس حتما به این مسائل توجه کنید. خبرهایی ب...

بیشتر


هرگز کارهایی که در ذهن خود در اولویت اول قرار دادید به زمان بعدی نیاندازید زیرا عقب انداختن آن ها میزان اهمیت آن ها را کاهش می‌دهد و قطعا نمی‌تواند آنطور که انتظار دارید برای شما موفقیتی کسب کند. روز ...

بیشتر


قبل از انجام هر عملی به خداوند توکل کنید و بدانید که او همیشه کارها و رفتار ما را مشاهده می‌کند پس تلاش نکنید با انجام کارهای گناه و حرام خداوند از شما ناراضی باشد. فردا با کسی ملاقات می کنید که مدتها...

بیشتر


اگر خواستار عشق واقعی هستید باید آگاه باشید که هر کسی لیاقت شما را ندارد و اینکه هرگز نمیتوانید با عشق های پوچ و خیابانی به خوشبختی و حال خوش برسید پس تلاش کنید تا همیشه انسان های درست و مناسب را بشنا...

بیشتر


اسفند ماهی های عزیز باید بدانید که در بهمن ماه 1400 گرفتاری ها و غصه های شما به زودی سپری می‌شود و حل خواهد شد پس با مایوس بودن و شکایت از زندگی حال خود را بد نکنید و در عوض غصه خوردن تلاش خود را بیشت...

بیشتر

Available on the
App Store

Get it on
Google Play