طالع‌بینی روزانه اسفند

Aries Horoscope
چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

- فال روز متولدین اسفند: احتمال بهبودی از بیماری جسمی در کارت شما خواهد بود. روز خوبی برای معاملات ملکی و مالی است. اخبار خوب غیرمنتظره روحیه شما را تقویت می کند. به اشتراک گذاشتن اخبار با اعضای خانواده خود نیز باعث شادابی آنها می شود. امروز جلوی شکستن قلبی را خواهید گرفت. به شغل خود پایبند باشید و امروز روی دیگران برای کمک و کمک به شما حساب نکنید. با نگاهی به موقعیت ماه، می توان گفت که امروز وقت آزاد زیادی در اختیار دارید، اما نمی توانید آن طور که می خواهید از آن استفاده کنید. به نظر می رسد، امروز قرار است پول زیادی را با همسرتان خرج کنید، اما اوقات فوق العاده ای خواهید داشت. www.talebini.com

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play