طالع‌بینی سال آبان

Aries Horoscope
۱۴۰۱

عقرب عجب ماه جالب و شگفت‌انگیزی است! شما در سال ۲۰۲۱ تغییرات زیادی ایجاد کردید و در سال ۲۰۲۲، زندگی هیجان انگیزتر می‌شود. هنگامی که زحل، اورانوس و گره‌های سرنوشت با هم متحد می‌شوند تا الکتریسیته را به مناطق اصلی نمودار شما بیاورند، نسخه کاملاً جدیدی از خودتان در زیر پوست شروع به رشد می‌کند. چه خوب که شما در اختراع مجدد استاد هستید! همانطور که پوست قدیمی خود را می‌ریزید، به همزمانی‌ها توجه کنید، زیرا آنها مدام در اطراف شما خواهند بود و مسیر درست را به شما نشان می‌دهند. در طول سال پیش رو، شراکت‌های جدید (عاشقانه و تجاری)، سرگرمی، خلاقیت و الهام درست زمانی شما را پیدا می‌کنند که چیزهای غیرمفید و به دردنخور را رها کنید.

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play