طالع‌بینی سال مهر

Aries Horoscope
۱۴۰۱

اگر متولد ماه مهر هستید، به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ شگفتی‌های متعددی را تجربه کردید – و در سال ۲۰۲۲، با فعال شدن هشتمین خانه دگرگونی شما توسط نفوذ نامنظم اورانوس، این روند عمیق‌تر خواهد شد. همانطور که خیلی غیر منتظره درِ شما را می‌زنند، به یاد داشته باشید که وقتی درهای خاصی بسته می‌شوند، درهای دیگر باز خواهند شد. مشتری خوش شانس در خانه هفتم شما با ارائه حمایت‌های صحیح در قالب شراکت – روابط عاشقانه و تجاری – مراقب شما خواهد بود. به هر حال، برای برج میزان، امسال همه چیز به معنای مهار قدرت است که باید با آن کنار بیایید. بنابراین، به جای اینکه اجازه دهید این اتفاق غیرمنتظره شما را از لاکتان بیرون بکشد، اعتماد کنید که کیهان پشت شماست!

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play