طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
۱۴۰۱

برای شما متولدین برج اسد، امسال بازی دگرگونی و تحول است زیرا در تمرکز امسال، از شما خواسته شده که خودِ قدیمی‌تان را رها کنید تا نسخه جدیدی از شما ظاهر شود. از نظر شغلی، سال پرمشغله‌ای خواهد بود و در برخی مواقع ممکن است احساس کنید طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. وقتی زندگی شلوغ می‌شود، بر حس معنوی خود تکیه کنید، زیرا در این فضاست که در آن احساس شادی و لذت دنیای مادی را پیدا خواهید کرد. کسوف‌های امسال (۳۰ آوریل، ۱۵ می، ۲۵ اکتبر و ۸ نوامبر) شامل فرمانروای سیاره شما، خورشید است – زمانی که جهان از شما می‌خواهد که با جریان حرکت کرده و تغییرات قابل توجهی در زندگی‌تان ایجاد کنید. حتما متوجه شدی منظورمان چیست!

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play