طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
۱۴۰۱

متولدین برج دلو (بهمن ماهی‌ها)، چقدر با هدف خود هماهنگ هستید؟ اگر هنوز در حال کشف آن هستید – نگران نباشید، زیرا کمک در راه است. اگر در مسیر خود قرار گرفته‌اید، نیروهای کارمایی و غیرمنتظره وارد می‌شوند تا به شما در تحقق آن کمک کنند. در حالی که هر دو فرمانروای شما، زحل و اورانوس، با گره‌های سرنوشت درگیر هستند، نسخه جدیدتر و همسوتر از شما اینجاست و آمده است تا بماند. این یک لحظه نادر و بسیار خاص در طول سفر شماست، بنابراین، با برقراری ارتباط و اتصال به شهود خود بهترین استفاده را از آن ببرید زیرا همه چیز در ماه‌های فوریه، آوریل، آگوست و نوامبر به اوج می‌رسد.

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play