Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شما امروز کارهای خیلی زیادی پیش رو دارید و در عین حال لبخند لحظهای از روی لبانتان محو نمیشود، اما افراد دیگر شاید زیاد بهتان توجه نکنند! حتی اگر آنها از شما جواب سرراست و مستقیم بخواهند، شما با نرمی ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شاید فرصت این را داشته باشید که با روشی متفاوت نظر خود را ابراز کنید، اما وقتی این کار را شروع کنید خودتان میفهمید که از آنچه پیش بینی میکردید پیچیده تر است. باهمه این احوال الان زمان عقب نشینی کردن ...
دی
- فال روز متولدین دی: امروز بهرام عصبانی در امتداد و هم ترازی عجیبی قرار گرفته است و شما میتوانید تضادها و تناقضهای سیاره بخت خود را حس کنید. معمولا با وجود بهرام ادعا کردن و مدعی بودن کار سختی است، اما امروز این سیاره 180 درج ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: شما امروز در حالیکه از یک کار به سراغ کار بعدی میروید بدون اینکه لزومی در این ببینید که کاری را که شروع کردهاید تمام کنید، کمیاحساس آشفتگی و پریشانی میکنید. اکنون شما دوست دارید هرکاری که شروع کردید ...
آبان
- >فال روز متولدین آبان: شما در عالم خیال دوست دارید با وجود تمام محدودیتها و موانعی که جلوی راهتان قرار گرفته هم کارتان را خوب انجام دهید. شما میدانید که عمل کردن به قوانین کار خیلی خوبی است، اما کنترل کردن آن از دست شما خ ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: باوجود ونوس دوست داشتنی در هفتمین خانه تان یعنی خانه دوست و شریک و عطارد در هفتمین خانه تان یعنی خانه -ابراز وجود کردن- صحبتهای عاشقانه و رمانتیک شما میتواند با یک فرد خاص به طور عمیقی ارتباط برقرار ک ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور:امروز حتی بهترین برنامهها هم ممکن است به سرانجام نرسند، با نگران شدن به خاطر اتفاقات روی داده انرژی تان را تلف نکنید. درعوض روی چیزی که الان دارید تمرکز کنید. شما ایدهای در سر داشتید که به روشی که شم ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد:امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم برخورد میکنید. باوجود اینکه شما به خاطر ظاهر سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شدهاید، وقتی که حقایق واقعی بهتان گفته میشود، آماده اید که فکر خود ر ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما امروز به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای فردا که ماه به نشانه تان باز میگردد آماده کنید، باید کارهای خیلی زیادی انجام دهید. اگرچه کار شما به راحتی روی غلطک میافتد، اما شاید در طول کار با موانع مت ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: سیاره بخت شما، یعنی عطارد، امروز تبدیل به یکی از سیارههای مرموز شده است و شما را با جهانهای موازی و هم ردیف مرتبط میکند. امروز در مورد بیگانهها و یا راهنماهایی که شما را به هیجان میآورند صحبت نکنید ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: امروز سیاره بختتان یعنی ونوس، شما را در حالیکه به وسیله قدرت یک عشق عالی فریفته شده و یا حتی آزار دیدهاید، میتواند دوباره با عشقتان پیوند دهد. ولی متاسفانه شما قادر نیستید رویاهایتان را به واقعی ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: امروز اگر کسی بتواند شخص دیگری را خراب کرده و به منجلاب بکشاند، آن شخص شما خواهید بود!! اما شما از کسی پول قرض نگیرید، چرا که برای چیزهایی که تا بحال دریافت کردهاید باید سخت تلاش کنید. در برابر گرف ...