Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شما لزوماً كسی نیستید كه در مورد مسائل خصوصیتان صحبت كنید، اما ماه جدید در چهارمین خانهتان ممكن است شما را تشویق كند تا در مورد نیازهای شخصیتان صحبت كنید. حتی اگر این كار آسان نباشد، وقتی شما با وار ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز حجم كارهایی كه شما باید انجام بدهید اهمیت ندارد، بلكه موضوع مهم این است كه شما به تفریح نیاز دارید. لزوماً تفریح به این معنا نیست كه شما نیاز دارید كه از مسئولیتهایتان شانه خالی كنید؛ بلكه این ...
دی
- فال روز متولدین دی: شاید شما فكر میكنید كه اگر طرز فكرتان را تغییر دهید، همه چیز نیز عوض خواهد شد. اما ترك كردن عادتهایی كه تبدیل به بخشی از زندگی روزانه شما شدهاند كار آسانی نیست و به استقامت بدنی نیاز دارد. امروز ماه جدید ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: اخیراً روابط دوستی شما مورد تأكید بوده است و امروز هم كه ماه جدید در هفتمین خانه شراكت شما قرار دارد به این منوال ادامه میدهد. اما اكنون تنها چیزی كه تفاوت كرده است این است كه شما برای كارهایی كه میخو ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: امروز ماه جدید جوزا وارد هشتمین خانه شما شده است، و هنگامی كه شما درباره موضوعاتی صحبت میكنید كه دوستانتان ترجیح میدهند با شما وارد بحث نشوند، به آنها سخت خواهد گذشت. پس وقتی آرزوی شما برای داشتن روا ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: مطمئناً شما میتوانید برنامهریزی كنید كه به مدرسه برگردید یا برای تعطیلات بعدیتان رویاپردازی كنید، اما اگر واقعاً میخواهید كه اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید كه جدی باشید. اكنون صحبت كردن برای شما ر ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: اگرچه ماه جدید جوزا میتواند انرژی شما را به اطراف پراكنده كند، ولی زمان مناسبی فراهم آورده تا پروژه جدیدی را در محل كار شروع كنید. توانایی طبیعی شما در متمركز كردن توجهتان بر یك موضوع قبلاً آزمایش ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: ماه جدید در یازدهیمن خانه روابط اجتماعی شما میتواند وارد دوره جدیدی از فعالیت با دوستان و خانواده شود. حتی اگر شما در درون خود نامطمئن و نگران باشید، اكنون دیگران توانائیهای شما را میبینند نه ضعفه ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: امروز شما برای اینكه بتوانید به آرزویتان كه همان سودمند بودن است برسید بیش از حد پریشان شدهاید. اما به یاد داشته باشید كه موفقیت گونههای متفاوتی دارد. چون كه ماه در دوازدهمین خانه اسرار شما قرار دارد، ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز كه ماه جدید در علامت شما قرار دارد روزی جدید و طالع بینانه در سال برای شما است. این اتفاق را با تعهد دادن در مورد آنچه كه میخواهید در شش ماه بعدی انجام بدهید، جشن بگیرید. فراموش نكنید كه عطارد ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: اگر شما از درگیر شدن با مسائل مالی خسته شدهاید، اكنون برای بررسی كردن آنچه كه باید انجام بدهید تا به مسیر قبلیتان بازگردید زمان مناسبی است. ماه جدید خرداد در دومین خانه شما قرار دارد و سعی میكند ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما دوست دارید كه دیگران احساسات صادقانهتان را بفهمند، اما نشان دادن آسیب پذیریتان كاری پرخطر است. گوش كردن به سخنان دیگران میتواند شما را از ترسهایی كه به دردسرتان میاندازند رها كند. صحبت كردن ...