Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند:حتی اگر فکر کنید اوضاع همیشه ثابت و یکنواخت هست، ولی امروز نقش شما در محیط کار عوض میشود. با تغییرات نجنگید!؛ برای اینکه این تغییرات آزادی و استقلالی که در جستجویش بودید را برایتان به ارمغان میآورند. ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز اورانوس، یعنی سیاره بخت شما و خورشید از کنار هم میگذرند و بی ثباتیهای بیشتری در زندگی تان ایجاد میکنند. این اتفاق، اختلافاتتان با دیگران، به خصوص اگر با برنامههای آنها مخالف باشید، را تحت تاث ...
دی
- فال روز متولدین دی:اگر بیش از اندازه از خود سرسختی نشان دهید، صدمات جبران ناپذیری را از سوی منابع بیرونی وارد زندگی تان میکنید. هرچقدر که بیشتر تلاش کنید یاد و خاطره گذشته را حفظ کنید، اتفاقات غیر منتظره بیشتری روی میدهد ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: حالا که ونوس هیجان زده و خورشید در اطراف نشانه شما میگردند، زندگی تان سرار از اتفاقات غیر منتظره خواهد شد و کاملاً دگرگون میشود. جال و جنجالی به پا میشود و کشمکشهایی شکل میگیرد! اما شما هنوز تلاش میکن ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: شما کارهای خود را به بهترین نحو انجام میدهید و چشم و گوش خود را به روی تغییراتی که مدتها انتظارش را کشیدهاید باز نگه داشتهاید!! اما این تغییرات لزوما مطابق با آنچه شما در رویاهایتان انتظار داشتید نیس ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما امروز میخواهید با افراد دیگر همکاری کنید، چرا که تواناییهای خاصی دارید که میتواند کمک کننده باشد. اما آنها لزوما شاید نخواهند شما را درگیر کنند. فهمیدن اینکه انگیزه آنها برای این کار چیست برای ش ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شما در تلاش هستید هم موقعیت خود را حفظ کنید و هم تغییرات اجتناب ناپذیری که هم اکنون سر راهتان قرار دارند را با آغوش باز بپذیرید، اما در این گیر و دار ظاهرا وقتی برای استراحت کردن هم پیدا میکنید!! فقط ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: شما فکر میکنید که میدانید قلبتان شما را به کجا هدایت میکند! واقعیت شما را وارد مسیر پر پیچ و تابی میکند که کاملا بدون حفاظ و نگهبان میمانید. هر وقت که فهمیدید چه اتفاقی افتاده است، وانمود نکنید که د ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: امروز چیزهای خیلی زیادی پا درهوا مانده است و شما عصبانی شدهاید. اهمیتی ندارد که چقدر برنامههای خود را سازمان دهی کردهاید، برای اینکه آنها را با شرایط متغیر حاضر هماهنگ و سازگار کنید چارهای ندارید جز ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما امروز آمادگی این را ندارید که ترسهای خود را برای دیگران بگویید؛ چراکه آنها باور کردهاند شما تنها کسی هستید که ذاتا خودتان را با تمام شرایط وفق میدهید. به هر حال شکها و تردیدها شاید از آن چیزی که ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما نمیتوانید به راحتی در مسیر خود ثابت قدم و استوار باشید، برای اینکه اغتشاش و بی نظمی دست از سر شما بر نمیدارد! شما مدتهاست که منتظر یک لحظه آرامش بخش بودهاید، اما شاید دلتان نخواهد از شور و هیج ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما امروز میخواهید همه چیز را با هم داشته باشید!! اما باید اول ببینید که اگر کنترل خود را از دست بدهید چه اتفاقی میافتد. در این تحول و تغییر شاید چیزی را از دست بدهید، اما شما یک بار که احساس آرامش ...