centered image
اسفند
- فال متولدین اسفند: حتی اگر شما به گفتگوهایی كه جدیداً داشتهاید كاملاً اطمینان دارید، اما امروز ظاهراً باید جوابهای خود را كه البته جواب نهایی نیز نبودهاند را دوباره بررسی كنید. حالا باید حواستان را خوب جمع كنید كه زیاد به حس ششم خود اطمینان نكنید، چرا كه امكان دارد شما را از مسیر درست منحرف كند. حتی اگر فكر میكنید كه همه چیز را به روشنی میبینید، لازم است یافتههای خود را با همسر خود و یا با یكی از دوستان صمیمیتان چك كنید. www.talebini.co ...
بهمن
- فال متولدین بهمن:شما میتوانید در مقابل فردی كه سعی میكند شما را عوض كند كاملاً مقاومت كنید، اما خودتان پنهانی در حال انجام دادن كارهایی هستید و در جستجوی انگیزههای خود هستید. اگرنمیخواهید دیگران دلیل ترس شما را بدانند و یا دلیل مقاومتتان در برابر درگیر شدن با ماجراهای عاطفی را بفهمند كار اشتباهی نمیكنید، چون مجبور نیستید به آنها همه چیز را بگویید. همچنانكه از شركت كردن در بحثهای علنی اجتناب میكنید، كارهایی انجام دهید كه احساس آرامش كنی ...
دی
- فال متولدین دی: امروز شما دوست ندارید كسی بداند كه چه احساسی دارید، چراكه ممكن است برنامههایتان به هم بخورد. اگر شما بخواهید فرد مرموزی شوید، آنها هم ممكن است تفكرات خودشان را به شما نگویند. پنهان كاری در عنوان كردن حقیقت به آنها نیز سرایت میكند، تبادل نظر كردن هم همین گونه است. بنابراین وقتی كه شما افكار خودرا با آنها در میان میگذارید آنها هم به شما ملحق میشوند. www.talebini.co ...
آذر
- فال متولدین آذر:ناراحتیهای جدید شما از اینجا ناشی شده است كه دیگران از شما انتظار دارند بیشتر از اطلاعاتی كه دارید به آنها جواب پس بدید. البته شما نمیتوانید در برابر وسوسه داستان سر هم كردن مقاومت كنید و آنها این موضوع را به روشنی متوجه خواهند شد. فقط راستگویی و درستكاری را پیشه خود سازید و هر آنچه را میدانید به دیگران هم بگویید و به محدودیتهای علم خود اعتراف كنید. www.talebini.co ...
آبان
- فال متولدین آبان: امروز احتمالاً شما منظور دیگران را اشتباه متوجه خواهید شد و مسائل خیلی بیاهمیت را جدی خواهید گرفت. شاید دلیل این مشكلتان این باشد كه دیدگاههای شما از مسیر اصلی منحرف شدهاند و شما نمیتوانید میزان اهمیت چیزهایی كه یاد گرفتهاید را بسنجید. پس بهتر است قبل از اینكه نسبت به چیزهایی كه دیدهاید واكنش نشان دهید یك یا دو روز صبر كنید. www.talebini.co ...
مهر
- فال متولدین مهر: امروز عطارد باهوش با سیاره بخت شما یعنی ونوس در یك امتداد قرار گرفتهاند و باعث شدهاند شما امروز خیلی منطقی و واقع بین باشید، بنابراین امروز شما هر چیزی بخواهید حتماً آن را به دست میآورید. اما باید سعی كنید اطلاعات خود را نیز افزایش دهید، چرا كه میزان تواناییهای شما كمتر شده است. سعی كنید هنگام دعا كردن و آروز كردن گزینشی عمل كنید، برای اینكه هر قدر بیشتر به جزئیات توجه كنید شانس رسیدن به آرزوهایتان نیز بیشتر خواهد بود. www.t ...
شهریور
- فال متولدین شهریور:در حالیكه ماه در نشانه شما به نپتون تیره و تار برخورد میكند، شك و دودلی شما نسبت به زندگی خود میتواند در اعتماد به نفستان نیز تاثیر بگذارد. اما شما میتوانید تمام ناراحتیهای خود را مخفی كنید، چرا كه سیاره بخت شما یعنی عطارد به ونوس دوست داشتنی ملحق شده است. خوشبختانه شما میتوانید چیزهایی كه به خاطر فكر و خیالات احمقانهتان از دست داده بودید، مثل خلاقیت و جذابیتهای اجتماعی، را دوباره به دست آورید. www.talebini.co ...
مرداد
- فال متولدین مرداد: شاید لازم باشد كه شما میزان وابستگیتان به یك دوست صمیمی و یا به همكارتان را كم كنید، به خصوص وقتی كه پای پول وسط میآید. شما باید تمام جزئیات مربوط به مدیریتهای مالی كه میتوانند به خاطر فقدان اطلاعات كافی یا كژفهمی افراد دیگر باعث ناامیدیتان شوند را حل و فصل كنید. حتی اگر شما دوست دارید كه كار را تعطیل كنید، ولی در حال حاضر مجبورید كه این مسائل را آشكار كنید. www.talebini.co ...
تیر
- فال متولدین تیر: شاید شما برای گذراندن یك روز لذت بخش در خانه آمادگی داشته باشید، اما احتمالاً شما نمیتوانید در برابر درگیر شدن با پروژهای كه قصد دارد محیط پیرامونتان را زیباتر بسازد مقاومت كنید. این كار میتواند به اندازه یك گردگیری كار سادهای باشد و یا شاید هم به اندازه تغییر دكوراسیون یك اتاق كار سختی باشد. به هرحال فرقی نمیكند، شما نباید همه كارها را یك دفعه انجام دهید. در حین كار كردن سعی كنید از كارتان لذت ببرید. www.talebini.co ...
خرداد
- فال متولدین خرداد: اگر چه شما امروز ظاهراً خیلی حس خوبی دارید، ولی وقتی مشكلات افراد خانواده تان آسایش و راحتی تان را مختل میكند ناراحت میشوید. شما مجبور نیستید به دیگران اجازه بدهید ناراحتی آنها شما را به دردسر بیندازد. نهایتاً میتوانید از اوقات خود لذت ببرید و در عین حال از نظر عاطفی كسانی كه دوستشان دارید را حمایت كنید. www.talebini.co ...
اردیبهشت
- فال متولدین اردیبهشت: شما ایده خیلی خاصی برای كارهایی كه میخواهید امروز انجام بدهید دارید. شاید شما فكر میكنید كه منحرف شدن از برنامه هایتان باعث ناراحتی شما شود، اما هیچ چیزی نمیتواند فراتر از حقیقت باشد. دیدگاه شما در مورد واقعیت هم اكنون میتواند كمی تحریف شده باشد، بنابراین اگر امروز آنطوری كه شما تصور میكردید روز متفاوتی نبود، نگران نشوید. www.talebini.co ...
فروردین
- فال متولدین فروردین: اگرچه شما در جمع دوستان خوبی قرار گرفته اید كه میتوانند به آسانی حواس شما را پرت كنند، ولی باز هم احساس میكنید برای انجام دادن كارهای ناتمام خود تحت فشار قرار گرفته اید و باید قبل از تفریح كردن آنها را تمام كنید. اگر شما دنبال راهی برای فرار میگردید، درست نیست كه قوانین منظم روزانه تان را بشكنید. دلخوریهایتان را برای خودتان نگه دارید، به كارتان فكر كنید و بعداً زمانی را هم به تفریح اختصاص بدهید. www.talebini.co ...