centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: ممكن است امروز احساس كنید كه به اندازه كافی موثر و فعال نبودهاید یااینكه كاری را اشتباهی انجام دادهاید. اما مایل نیستید كه همیشه در راه اشتباهی قرار داشته باشید؛ این تنها راهی است كه ب ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: احتمال دارد اولین بخش از روزتان را صرف كوشش كردن برای كنار آمدن با شرایط اخیر كنید، مخصوصا زمانیكه پیچیدگی و بحران شدیدتر میشود. اما شما آرزوش سادگی را ندارید؛ شما به آن توجه نمیكنید تا ...
دی
- فال روز متولدین دی: احتمالا شما چشمهای خود را به اوج اهدافتان دوختهاید، اما اگر توجه نكنید كه پایتان را كجا میگذارید ممكن است بلغزید و بیفتید. شما باید چشم انداز خود را تعیین كنید و آن را به واقعیت تبدیل كنید كه ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: شما امروز از احتیاط خود ناامید میشوید، به خاطر اینكه مجبور میشوید بیش از آنچه كه میخواهید خود را در یك موقعیت از اختیارات و تصمیم گیریها قرار دهید. اگر سیاست شما مفید بود، قادر خواهید بود ك ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: داوری شما درباره خودتان امروز زیاد زننده و ناگوار نیست، در حقیقت احتمال دارد كه گامی آزمایشی بردارید برای فهمیدن اینكه اخیرا كاری را عالی به اتمام رساندهاید، اگر چه آن طوری كه شما انتظاردا ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: در پشت چشمهای شما رازهای بسیاری نهفته است كه هر كسی آن را متوجه نمیشود. افكار شما اكنون همه جا در حال پرواز هستند، اما الان سخت است كه بخواهید بر روی یك كدام از موضوعاتی كه به آنها فكر میكنید ت ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شما تمام تلاشتان را برای كنار آمدن و تحمل كردن همه شرایط انجام دادهاید و اكنون احساس میكنید كه در رابطه با ناتوانی خود برای انجام دادن همه كارها در آستانه سقوط هستید. اكنون، به هر حال، به نظر ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: زندگی احتمالا امروز گیج كننده به نظر برسد، اما این اوضاع آن قدر طولانی نخواهد بود تا بتواند كارهای شما را زیاد تحت تاثیر قرار دهد. در اواخر روز، به هر حال، ممكن است احساس كنید كمی گیج شدهاید، ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما احتمالا قادرید كه بحرانی كه در حال بوجود آمدن است را احساس كنید، حتی اگرآنها در ظاهر خوب و عالی بنظر برسند. با وجود اینكه شما بهترین كاری كه میتوانید را میكنید تا از آن پیشگیری كنید، اما این یك ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما تا به حال بسیار مراقب بودید تا كاری را انجام دهید كه از شما انتظار میرفت. اما اكنون زمان تفریح و گردش در زندگی شما فرا رسیده، حتی اگر وظایفی دارید كه باید برای اینكه لذت خود را بدست بیاورید آ ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: اكنون نیازی نیست كه به سمت كارهای خود هجوم ببرید و بخواهید با عجله كارها را انجام دهید، به خاطراینكه زمان كافی برای انجام آنها خواهید داشت، اگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه كن ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: ممكن است امروز بتوانید مشكلی را در محل كارتان حل كنید و یا موقعیتی مناسب برای برتری و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین شما میدانید كه این بخشی از یك نتیجه بزرگتر است كه برای زمانی با شما خواهد بود و ...