Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: امروز اصلاً وقت خوبی برای صحبت كردن در مورد برنامههایتان با رئیس و یا همكارانتان نیست، چرا كه امروز شما نمیتوانید خوب مقصود خود را بیان كنید. اگر شا مدتی صبر كنید خودتان میفهمید كه از چه كلماتی باید ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن:اگر شما هر نوع مشكلی چه كاری و چه شخصی داشته باشید، درهای خوشبختی خیلی زود به رویتان بسته میشود. چون كه امروز آخرین روزی است كه خورشید هفتمین خانه شما، یعنی خانه مربوط به اطرافیانتان را ملاقات میكند. ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما امروز احساس میكنید كه پیش آمدهایی كه رخ داده است كمیاز حیطه كنترلتان خارج است. این سخن بدین منظور نیست كه اتفاق بدی افتاده است؛ بلكه شما وقتی كنترل اوضاع از دستتان خارج میشود ناراحت میشوید. ولی امر ...
آذر
- فال روز متولدین آذر:دوستان شما افراد بسیار خوبی هستند، اما گاهی اوقات وقتی كه آنها با شما مخالفت میكنند، شما عصبانی میشوید. متأسفانه وقتی كه عقاید آنها با شما متفاوت است، معمولاً از ادامه دادن بحث با آنها خودداری میكنی ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: ممكن است كه امروز شما حوصله رویارویی با تنشها را نداشته باشید. هرچقدر رابطه شما با فردی كه دوستش دارید صمیمیتر میشود، شما بیشتر ازش فاصله میگیرید. شاید ترسهای شما توجیهی برای این كار باشد. شاید این ف ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: هم اكنون شما نمیتوانید به راحتی روی دیگران حساب كنید، چرا كه به نظر میرسد همه آنها دمدمی مزاج شدهاند و نمیشود بهشان اطمینان كرد. از طرف دیگر شما احساس میكنید كه میتوانید زندگی خود را متعادل نگه دارید ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شاید شما امروز نتوانید از زیر بار مسئولیتهایتان شانه خالی كنید، اما بهتر است كه حداقل كاری را كه میتوانید انجام دهید و بقیه روز را به استراحت بگذرانید. در حال حاضر واقعاً چیزی وجود ندارد كه شما بخو ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز شما میترسید كه سفره دل خود را باز كنید، برای اینكه ممكن است خاطرات قدیمی خود را به یاد بیاورید كه این موضوع ناراحتتان میكند. اما زیاد سعی نكنید كه آسیب پذیریتان را پنهان كنید. صحبت كردن در مور ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما امروز خیلی پر انرژی نیستید، برای اینكه زیاد مورد توجه واقع نشدهاید. اما احتمالاً موفقیتهای مهمی كسب خواهید كرد. شما انقدر توانایی دارید كه بدانید دقیقاً چه حرفهایی میخواهید بزنید و حتی این گونه ب ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما امروز انقدر به تواناییهای خود مطمئنید كه میدانید حتماً به رویاهای خود میرسید و دیگران هم شیفته این خصلت شما شدهاند. با وجود اینكه شما توانایی این را دارید كه قبل از برنامهریزی كردن دست به كار ش ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: معمولاً مشكلات خانوادگی باعث ناراحتی شما میشوند، ولی امروز شما میتواند با این مسئله كنار بیایید؛ چرا كه احساس میكنید میتوانید در مورد آنچه كه در ذهنتان میگذرد صحبت كنید و دیگران هم به حرف شما گ ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما امروز احساس میكنید به شدت به دنبال آروزهای قلبی خود كشیده میشوید و در جستجوی زمانی برای تفریح و تجدید قوا هستید، اما هرچقدر كه جلوتر میروید نسبت به كارتان نیز جدیتر میشوید. تا وقتی كه به اوج ...