centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: حوادث غیر مترقبه اخیراً شما ر ا شوكه كرده است و امروز زمان از نو سازمان دهی كردن، استراحت و تجدید قوا كردن فرا رسیده است. همان طوری كه قلبت را به سوی انرژی مثبت باز می كنی از آزادی ات لذت ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شما اكنون قادر هستی كه خودت را از چیزی رها كنی، حادثه خبر نمی كند و روزت ممكن است یكسره متلاشی شود. به خودت قول بده كه عشقی كه آرزو داری را بگیری بدون اینكه بخواهی حریصانه بیشتر از آن چیزی ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما قادر هستید موقتاً از شرایط كاری پر از استرس رها شوید، برای اینكه همكاران و افراد مافوق به طور ناگهانی شما را نسبت به قبل زیباتر و جذاب تر می بینند. شما مشتاق هستی كه هر فرد دیگر را هم تشوی ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: ستاره فرمانروای شما یعنی ژوپیتر، امروز تماس عاشقانهای را از ونوس دریافت میكند. حتی اگر شما اخیراً دوران سختی داشتهای، اكنون برای شما سخت است كه آدم منفیای باشی. دیگران نیز در حضور شما بیشت ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: حتی در سخت ترین شرایط نگرش شما كلید خوشبختیتان میباشد. موفقیتهای مادی شما با وجود این میتواند مشكل ساز باشد، اما نگذار كه هدفهایت وارد این راه بشوند. اكنون كارهایی را انجام بده كه باعث می شو ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: به نظر می رسد كه همه چیز به سمت بهتر شدن پیش میرود. برای اینكه ستاره اصلی شما یا ونوس با ژوپیتر هماهنگی دارد و شما را تشویق می كند كه خواسته هایت را برآورده كنی.. الان وقت تنبلی كردن و صبر كردن ب ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: حتی اگر نگران خواستههایت هستی، به خاطر سلامتیات بهتر است كه آنها را بیان كنی تا اینكه پیش خودت حفظشان كنی. حتی اگر برخلاف میلت است، یكبار امتحان كن. مواظب باش؛ موقعی كه شروع میكنی دیگران را د ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: تردید در دوست داشتن باعث میشود بیشتر در خاطرات گذشته به سر ببری تا در زمان حال. اگرچه شما ترجیح میدهی كه بعضی از چیزها را به صورت خصوصی حفظ كنی، سهیم كردن دوستان نزدیك یا خانوادهتان در ضعفهایت ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: حتی اگر شما هدایت كردن موجی از احساسات بیان نشده را ادامه دهی، باز هم از تجربه خیلی شیرینی كه قرار است برایت اتفاق بیفتد دور نمیشوی. شما باید در عشقی كه در اطرافت هست باقی بمانی برای اینكه بهترین ا ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: یك اتفاق غیرمنتظره امروز شما را وارد یك ماجرای احساسی میكند و در ابتدا ممكن است كه خیلی احساس راحتی نكنی. در موارد دیگر شما شاید با بیخیالی از این نوع رابطه عمیق اجتناب میورزیدی، اما حالا آن را ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: امروز می تواند روز شگفت انگیزی باشد. به جای اینكه به تمام چیزهایی كه شاید هم درست نباشند فكر كنی، از فرصتهای خوبی كه اكنون وجود دارند بهره بگیر. نگران نباش، در حقیقت هیچ دلیل طالع بینانهای وجود ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: همه چیز در حال بهتر شدن است، اما یك نگرانی وجود دارد كه به راحتی و به طور معجزه آسا ناپدید نخواهد شد. اما حتی با شاد بودن بیش از اندازه هم می توانی بدون اینكه موضوعات مهم را نادیده بگیری زمان كافی ...