Talebini app online
اسفند
- فال روزمتولدین فروردین: شما میتوانید امروز مطمئن تر از همیشه باشید و این احساس به شما قدرت و توان لازم برای رویارویی با مسائل را میدهد. تغییرات ناگهانی كه امروز احساس میكنید به خاطر این است كه سیاره حاكم شما بهرام با پلوت ...
بهمن
- فال روز متولدین اسفند: ابتدا شما به کارهایی که باید در خانه انجام دهید فکر میکنید. اما افکار شما در معرض اتهام قرار میگیرد و شما مجبورید به آنها بها بدهید. قبل ازاینکه بتوانید شرایط و موقعیتهای را تغییر دهید، راه حل جدید ...
دی
- فال روز متولدین بهمن: امروز به جای اینکه در تمام روز به افراد دیگر خدمت کنید، بیشتر به خودتان توجه کنید. متاسفانه این نظریه همه چیز میگذرد! زیاد دوام نخواهد داشت و اتفاقاتی رخ میدهد که نیاز به توجه شما دارد. اول از وقتهای ا ...
آذر
- فال روز متولدین دی: امروز شاید کمی عصبانی بشوید، برای اینکه اوضاع در حال تغییر کردن است و شما نمیتوانید تا موقعی که این تغییرات در دسترستان است آنها را به چنگ آورید. اگر یک نفر ازتان حمایت کند یا حتی عاشقتان باشد، تبلی و ...
آبان
- فال روز متولدین آذر:شما امروز میتوانید به درستی دیوارهایی که افراد دیگر دور خودشان کشیدهاند را ببینید و آنها هرقدر که بیشتر این موضوع را انکار میکنند، صحت آن برایشان روشن تر میشود. لازم است که نسبت به اهدافتان هوشیارتر ب ...
مهر
- فال روز متولدین آبان: امروز آخرین روزی است که عطارد در نشانه شما حضور دارد، بنابراین قبل از اینکه خواستههایتان در محل کار را سرکوب کنید، حمله شدیدی از آدرنالین را حس خواهید کرد. قبلا اتفاقات زیادی رخ داده بود و حالا شما ...
شهریور
- فال روز متولدین مهر: شما نمیتوانید خیلی راحت از کنار اتفاقات مهمی که پیرامونتان رخ داده بی تفاوت گذشته و آنها را فراموش کنید. حتی اگر دوست نداشته باشید، دیگران این نگرش شما را تحسین کرده و میخواهند نقش مهم رهبری را به شما ...
مرداد
- فال روز متولدین شهریور: شما معمولاً تنها کسی هستید که که از افراد دیگر پشتیبانی میکنید و وقتی آنها از انجام دادن مسئولیتهایشان اجتناب میکنند ازشان حمایت میکنید. اما امروز اینگونه نیستید. اجازه ندهید افراد دیگر به احساس ...
تیر
- فال روز متولدین مرداد: شما امروز خیلی عجیب شدهاید! هرچقدر کمه روز جلو میرود شما کمتر به دنبال تفریح و لذت بردن میروید. امروز شاید ابتدا خیلی فعال و پرانرژی ظاهر شوید، اما بهتر است کمیاز فعالیتتان کم کنید، بدین وسیله میتوا ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما فکر میکنید که دیگر وقتی برایتان باقی نمانده است، اما هنوز کارهای خیلی زیادی دارید که انجام ندادهاید. اما این قضیه در مورد کارهایی که تمام کردهاید صدق نمیکند، بلکه در مورد کارهایی است که تازه ش ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: هم اکنون که شما احساس خیلی خوبی دارید، حتی اگر حرکتی رو به جلو نداشته باشید، باز هم قادر نخواهید بود دست از کار کردن بردارید. تلاشهای شما برای اینکه دیگران را سر جای خود نگه دارید دیگر مثمرثمر وا ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: احتمالا امروز میخواهید تا فرصت از دست نرفته به هدف بزنید، اما ممکن است قبل از اینکه به مقصودتان برسید از پا بیفتید. چند ساعت اول صبح را زیاد کار نکنید، برای اینکه ممکن است همین چند ساعت انرژی تان ...