centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند:زندگی تماما در پول خلاصه نمیشود بهتر است به جنبه های دیگر زندگی مانند سلامتی، داشتن فرزندان، پدر و مادر و... نیز بیاندیشید. مدام در فکر به دست آوردن پول نباشید زیرا در این صورت اطرافیا نت ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: از رفتارهایی که افراد خانوادهتان یا دوستانتان در این روزها با شما داشته اند دچار ناراحتی و دلسردی شده اید بهتر است باید ها و نبایدها را کنار بگذارید فقط از خودتان انتظار داشته باشید زیر ...
دی
- فال روز متولدین دی: افرادی در محیط بیرون برای شما نقشههایی را در سر میپرورانند که نقشههای خوبی به نظر نمیرسد، با احتیاط بیشتری رفتار کنید زیرا ممکن است مال، سلامتی، خانواده تان یا... به نحوی آسیب ببینند. هیجانا ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: فکر میکنید که به آخرین خط زندگی تان رسیده اید و دیگر هیچ راه گریزی برای شما وجود ندارد، تمام اتفاقاتی که در این مدت برایتان رخ داده است مثل یک کابوس غمگین انگیز بوده است و قدرت باور کردن این ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: شما کاملا ساده لوحانه یا بیش از حد صبورانه در رفتارهایتان با دیگران عمل میکنید، زیرا این تفکر را دارید که در این صورت آنها شما را بیشتر دوست خواهند داشت یا علتهای دیگر... این تفکر کاملا اشتبا ...
مهر
- فال روز متولدین مهر:شخص یا موضوعی شدیدا ذهن شما را به خود مشغول کرده است، نمیدانید باید چه تصمیم درستی بگیرید زیرا بیش از حد به این موضوع فکر میکنید به همین علت قدرت انتخاب و تصمیم گیری از شما سلب شده است. میتوان گ ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: برای این که به جایگاه والایی که مد نظرتان است برسید لازم است که مقام و منصبی را که در سابق داشته اید یا در حال حاضر دارید را ترک گفته تا بتواتید به مقاصد جدیدتری برسید، زیرا تا زمانی که در جای ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: از کارهایی که میخواهید انجام دهید در ابتدا اطمینان کاممل به دست بیاورید و بعد اقدام نمایید، زیرا ممکن است کاری را که شروع کردهاید باعث پشیمانی شما شود، و دیگر راهی برای ادامه آن نداشته باشید. ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: در روابط اجتماعی تان به حدی غوطه ور شدهاید که از یاد خودتان رفتهاید و خود را فراموش کردهاید. برای داشتن روابطی سالم با محیط بیرون و جامعه، در ابتدا باید دارای روح و جسمی سالم باشید پس بیشتر به خودت ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: برای موضوعات کوچکی که شاید اهمیتی نداشته باشد بیش از اندازه فکر میکنید یا دچار خشم و ناراحتی میشوید. قدرت تصور شما در جهات منفی قدرت زیادی دارد بهتر است قبل از این که آسیب جدی به شما وارد سازد، ج ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: اخیرا دارای انرژی فوق العادهای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی، کارها، رفتارهایی که در اثر این جریان به شما وارد میشود دچار تعجب شده اید. شما در بهترین برحه زندگیتان واقع شدهاید بهتر است پ ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: موجی که قبلا بر زندگی شما جریان داشته است با درایت و تلاشهایتان به پایان رسیده است، اکنون به ساحل امن آرامش رسیده اید و تا حدودی خیالتان از هر بابت آسوده شده است. الان دیگر میتوانید با فراغی باز ...