Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: امروز شاید شما فشار كاری زیادی را تجربه كنید، چرا كه در خانه كارهای زیادی برای انجام دادن دارید. اما شما نمیتوانید از زیر بار وظایفتان در محل كار و مسئولیتهای اجتماعی خود فرار كنید. اگرچه شما امروز ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز شما زیاد مشتاق نیستید كه بیشتر كار كنید، به خصوص اگر قلباً بیشتر به تفریح كردن تمایل داشته باشید. اگر امروز شانس این را دارید كه به افراد جوانتر از خودتان چیزی بیاموزید و یا حتی با آنها تفریح ك ...
دی
- فال روز متولدین دی: امروز در محل كار ذهن شما درگیر مسائل جزئی و حاشیهای میشود و شما فرصت دوبارهای برای نگاه كردن به موقعیتهای حرفهای را ندارید. یك نفر سعی میكند شما را وارد گروه و محیط كاری و یا فعالیتهای بكند كه شما را به ...
آذر
- فال روز متولدین آذر:ماه در هفتمین خانه شما یعنی خانه همكاران و دوستان قرار دارد و دید شما را تا حدی باز كرده كه شما حاضرید افراد بیشتری را وارد زندگی شخصی خود كنید. شما به طور طبیعی خودتان از پس كارهایتان برمیآیید، ولی حا ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: معمولاً شما وقتی با یك فرد خیلی خوش صحبت روبرو میشوید كه میتواند شما را بخنداند، در وضعیت دشواری قرار میگیرید. از یك طرف شما از اوقاتی كه با چنین فردی دارید لذت میبرید، و از طرف دیگر این گفتگوها باعث ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: امروز شما در محل كارتان نمیتوانید خیلی راحت فكرتان را روی كار متمركز كنید، برای اینكه خیلی ماجراجو شدهاید. اگر زیاد انسان واقع بینی نیستید به خودتان نگرانی راه ندهید، چراكه این رویاپردازیها به آیند ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: در حال حاضر شما نمیخواهید دیگران به خاطر حمایتهای عاطفی به شما تكیه كنند ولی در هر صورت امروز این اتفاق میافتد. تجربه شما همراه با استعداد ذاتی شما برای رهبری كردن و همچنین درستكاری شما، از شما فرد ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد:شما امروز نمیخواهید تنهایی كار كنید و یا به تفریح مشغول شوید، بنابراین میتوانید از همكاران و یا دوستانتان بخواهید كه با شما همراهی كنند. شما به افرادی نیاز دارید كه پیشرو بوده و مثل خودتان فكر كنند ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: امروز شما دوست ندارید كسی بداند كه چه احساسی دارید، چراكه ممكن است برنامههایتان به هم بخورد. اگر شما بخواهید فرد مرموزی شوید، آنها هم ممكن است تفكرات خودشان را به شما نگویند. پنهان كاری در عنوان كردن ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز شما قادر نیستید تصمیم قطعی بگیرید، زیرا ماه در نشانه شما در نوسان و چرخش است و خصوصیات شما نیز هر لحظه تغییر میكند. حالا كه تصمیم شما دائم در حال تغییر است، اصلاً نمیتوانید روی تصمیمات خود حس ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: امروز لازم است كه اوضاع مالی خود را ثابت نگه دارید، اگرچه هم اكنون شما نمیتوانید به راحتی این كار را بكنید. فكر و ایده شما این است كه باید پول كمتری برای انجام دادن تفریحها و كارهایی كه خیلی بهشان ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما امروز با وجود اینكه احساس میكنید فرد باهوشی هستید، ولی زیاد خوشحال نیستید. وقتی مسائل جزئی مثل مسائل حاشیهای كاری و یا رژیم غذایی شما اهمیت پیدا میكنند، ظاهراً هوش و ذكاوت شما كمكی بهتان نمی ...